1
Apartamenty Plaza to przedsi?biorstwo po?rednicz?ce w wynajmie apartament?w na terytorium Zakopanego i Ko?obrzegu. Wsp??pracujemy z wiarygodnymi w?a?cicielami apartament?w, aby m?c zaoferowa? odwiedzaj?cym najlepsze noclegi.
1
Invest-Center to pracownia projektowa z Olsztyna, przygotowuj?ca dla swoich klient?w gotowe projekty dom?w. Specjalizacj? firmy s? domy jednorodzinne, ale jest te? mo?liwo?? zaprojektowania budynk?w u?ytkowych b?d? gospodarczych. Nasze projekty cechuj? si? po??czeniem funkcjonalno?ci z nowoczesnym designem.
1
We Do to agencja, kt?ra organizuje ?luby i imprezy rodzinne albo firmowe. Jej pomys?odawczyni? jest Marta Wilk. To niezwykle kreatywna pasjonatka, kt?ra jest gotowa pom?c Wam w organizacji tego najwa?niejszego wydarzenia w Waszym ?yciu. W ofercie We Do dost?pne s? r??norodne pakiety us?ug, dopasowane do Waszych wymaga?.
1
Oko Architekci to studio projektowe dyplomowanej architekt, absolwentki Politechniki Krakowskiej ? Agnieszki Starachowskiej. Prace wykonuje przewa?nie na obszarze Kielc, lecz wyst?puje mo?liwo?? wsp??pracy w innej miejscowo?ci. Architekt zajmuje si? projektowaniem wn?trz mieszkalnych i komercyjnych. W ofercie studia znajduje si? kilka pakiet?w, kt?re r??ni? si? cen? i zakresem prac. Ich dok?adny opis mog? znale?? Pa?stwo na naszej witrynie internetowej. Widoczne ceny s? jedynie orientacyjne, gdy? ka?de zlecenie rozpatrujemy indywidualnie. Zapraszamy uprzejmie!