1
Apartamenty Plaza to przedsi?biorstwo po?rednicz?ce w wynajmie apartament?w na terytorium Zakopanego i Ko?obrzegu. Wsp??pracujemy z wiarygodnymi w?a?cicielami apartament?w, aby m?c zaoferowa? odwiedzaj?cym najlepsze noclegi.
1
Invest-Center to pracownia projektowa z Olsztyna, przygotowuj?ca dla swoich klient?w gotowe projekty dom?w. Specjalizacj? firmy s? domy jednorodzinne, ale jest te? mo?liwo?? zaprojektowania budynk?w u?ytkowych b?d? gospodarczych. Nasze projekty cechuj? si? po??czeniem funkcjonalno?ci z nowoczesnym designem.
1
We Do to agencja, kt?ra organizuje ?luby i imprezy rodzinne albo firmowe. Jej pomys?odawczyni? jest Marta Wilk. To niezwykle kreatywna pasjonatka, kt?ra jest gotowa pom?c Wam w organizacji tego najwa?niejszego wydarzenia w Waszym ?yciu. W ofercie We Do dost?pne s? r??norodne pakiety us?ug, dopasowane do Waszych wymaga?.
1
Oko Architekci to studio projektowe dyplomowanej architekt, absolwentki Politechniki Krakowskiej ? Agnieszki Starachowskiej. Prace wykonuje przewa?nie na obszarze Kielc, lecz wyst?puje mo?liwo?? wsp??pracy w innej miejscowo?ci. Architekt zajmuje si? projektowaniem wn?trz mieszkalnych i komercyjnych. W ofercie studia znajduje si? kilka pakiet?w, kt?re r??ni? si? cen? i zakresem prac. Ich dok?adny opis mog? znale?? Pa?stwo na naszej witrynie internetowej. Widoczne ceny s? jedynie orientacyjne, gdy? ka?de zlecenie rozpatrujemy indywidualnie. Zapraszamy uprzejmie!

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments